Организатори

Клуб Млад Предприемач Варна

Клуб „Млад предприемач“ е част от проект „Клубове по интереси“ на Студентски съвет към Икономически Университет – Варна. В момента председател на клуба е Нина Гаджева, която със своя екип допринасят за развитието на младежкото общество във Варна, а и в цяла България.

Благодарение на усилената работа на Клуб „Млад Предприемач“, днес във Варна се организират изключително много събития, които са насочени към ученици, студенти и младежите като цяло. Проекти като ABLE Mentor – Варна, Предприемачи в училище, TEDxVarna Vol.1, Национално състезание „Стани предприемач“, Форум „Първи стъпки в бизнеса“, а също така редица събития с различни лектори от цяла България, са само една малка част от богатото портфолио на клуба.

Икономически Университет - Варна

Икономически Университет – Варна е един от най-престижните университети в България. В своята дългогодишна история университетът е подготвил над 120 хиляди икономисти, включително чужди граждани от над 60 страни. Днес в него се обучават близо 13 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани. В ОКС „Бакалавър“ Икономически Университет предлага избор между 22 акредитирани специалности от 4 професионални направления: „Икономика“, „Туризъм“, „Администрация и управление“ и „Информатика и компютърни науки“. Предлаганите специалности са в редовна и дистанционна форма на обучение. В ОКС „Магистър“ учебният процес се реализира в 31 магистърски специалности в 3 форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна.

лого сс иу-варна

Студентски съвет при Икономически университет – Варна (ИУ – Варна) е основен орган за защита на правата и интересите на всички студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в Икономически университет – Варна.

Dolls България - онлайн списание за предприемчиви дами

Dolls България е онлайн списание за предприемчиви дами в България и по света. Списанието предлага интервюта с успешни и реализирали се дами в най-различни области – бизнес, социално предприемачество, изкуство, спорт, предприемачество, личностно развитие и други. Ще намерите още истории, събития, проекти и ползотворни съвети!